Osallistu PTY:n logokilpailuun!

23. lokakuuta, 2020

Päätoimittajien yhdistys järjestää logokilpailun. Millainen logo sinun mielestäsi kuvastaisi yhdistystä?

Tässä kilpailun säännöt:

Logolla tarkoitetaan tässä Päätoimittajien yhdistystä kuvaavaa vakiomuotoista kirjainten ja mahdollisten visuaalisten elementtien muodostamaa kokonaisuutta.

Kilpailun järjestäjä:

Päätoimittajien yhdistys ry. (PTY) paatoimittajat@paatoimittajat.fi, yhteyshenkilö pääsihteeri Antti Marttinen, +35840 5468693.

1970-luvun alussa perustettu Päätoimittajien yhdistys PTY on uutismedioiden päätoimittajien yhdysside, joka puolustaa sananvapautta, laadukasta journalismia ja vastuullisen median asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

PTY edistää jäsentensä osaamista, yleissivistystä ja ammatillisia toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu päätoimittajia sekä vastaavissa tehtävissä toimivia journalisteja.

Tietoa yhdistyksestä osoitteessa www.paatoimittajat.fi.

Kilpailuaika: 1.11. – 31.12.2020

Osanottajat: Suunnittelukilpailu on avoin kaikille.

Vaatimukset:

Uuden logon tulee toimia sähköisessä ja painetussa käyttöympäristössä sekä pienessä että suuressa koossa, värillisenä ja mustavalkoisena. Logon on oltava sähköisessä muodossa.

Päätoimittajien yhdistyksestä käytetään kirjainlyhennettä PTY. Samalla kirjainlyhenteellä PTY tunnetaan myös toinen yhdistys, Päivittäistavarakauppa ry. Jos logoehdotus perustuu kirjainyhdistelmän PTY käyttöön tai kirjainyhdistelmä on osa logoa, sen on selkeästi erotuttava tämän toisen yhdistyksen liikemerkistä.

Jos osana logoa käytetään PTY-kirjainlyhenteen sijasta tai rinnalla pitempää ilmaisua yhdistyksen nimestä, on silloin käytettävä tekstiä ”päätoimittajat/PÄÄTOIMITTAJAT/Päätoimittajat” jossain muodossa. Tekijä voi halutessaan tehdä ehdotuksen myös versioista tällä pidemmällä tekstillä (päätoimittajat) ja ilman.

Eli logoehdotus voi sisältää joko lyhenteen PTY tai tekstin päätoimittajat tai molemmat. Logoehdotus voi sisältää myös muita graafisia elementtejä.

Osallistumisoikeus ja ohjeet:

Kilpailuun osallistujan ei tarvitse olla Päätoimittajien yhdistyksen jäsen. Logoehdotusten määrää osallistujaa kohden ei ole rajoitettu. Tiedostot tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi ja ehdotuksen numero (esim. etunimi.sukunimi.ehdotusnumero.pdf). Logoehdotuksen tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä suunnittelema. Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä logo ei loukkaa muiden tekijänoikeuksia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on täydet oikeudet logokilpailutyöhönsä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa edelleen näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Päätoimittajien yhdistykselle.

Kilpailutöiden toimitus:

Logoehdotukset tulee toimittaa 31.12.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen paatoimittajat@paatoimittajat.fi. Lähetä kukin ehdotus omana sähköpostiviestinään. Kilpailutyöt toimitetaan sähköisesti pdf-tiedostona. Logoehdotuksiin on liitettävä tekijän nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Logoehdotuksia ei palauteta. Kilpailussa ovat mukana vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt ehdotukset.

Kilpailutöiden arviointi:

Päätoimittajien yhdistyksen johtokunta yhdessä graafikko Stiina Hovin kanssa arvioi ehdotukset. Johtokunnalla on oikeus olla valitsematta voittajaa, mikäli ehdotusten joukosta ei löydy sopivaa.

Tulosten julkistaminen ja palkinto:

Tulokset julkistetaan tammikuussa 2021 yhdistyksen verkkosivulla ja ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajalle. Palkintona on 2000 euroa. Lisäksi palkitaan kaksi ehdotusta 500 euron kunniamaininnalla.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto:

Voittajatyön tekijä sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, ilman erillistä korvausta Päätoimittajien yhdistykselle. Kilpailun voittaja sitoutuu toimittamaan logon kilpailun päätyttyä myös muissa mahdollisissa tallennusmuodoissa ja alkuperäismuodossaan. Kaikkien muiden logoehdotusten osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. Päätoimittajien yhdistyksellä on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Päätoimittajien yhdistykselle. Kilpailun järjestäjä varaa myös oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. Mikäli voittajalogo valitaan yhdistyksen logoksi, otetaan se käyttöön vuoden 2021 aikana. Logoa tullaan käyttämään mm. verkkosivuilla, tiedotteissa, mainoksissa, koulutus- ja esittelymateriaaleissa, painotuotteissa ja muissa jäsentuotteissa.

Päätoimittajien yhdistys

www.paatoimittajat.fi

paatoimittajat@paatoimittajat.fi