Jäsenyys

Päätoimittajien yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusta noudattavan sanomalehden, päivittäistä uutismateriaalia välittävän sähköisen viestimin ja ajankohtaista uutisjournalismia sisältävän aikakauslehden sekä uutis- ja kuvatoimiston päätoimittajan, päätoimittajan varamiehen, pääkirjoitustoimittajan ja toimituspäällikön sekä heihin rinnastettavan journalistin. Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu johtokunnassa yksimielisesti. Muussa tapauksessa asian ratkaisee johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Jäsenyyteen oikeuttavasta tehtävästä eroavan henkilön on erottava yhdistyksestä. Hän voi perustellusta anomuksesta johtokunnan päätöksellä säilyttää jäsenyytensä, mikäli johtokunta on yksimielinen.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai joka on esiintynyt yhdistystä tai ammattikuntaa loukkaavalla tavalla. Erottamispäätös on viipymättä saatettava asianomaisen tiedoksi. Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti seuraavaan kokoukseen jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi.

Jäseneksi? Ota yhteys osoitteeseen paatoimittajat@paatoimittajat.fi

Seniorijäsen

Päätoimittajien yhdistyksen jäsenen jäädessä tehtävästään eläkkeelle hän voi jatkaa jäsenyyttään seniorijäsenenä.

Siirtyminen senioriksi tapahtuu johtokunnalle tehdyllä omalla ilmoituksella. Seniorijäsenillä ei ole äänioikeutta. Heidän jäsenmaksunsa määrä on puolet jäsenen jäsenmaksusta.