Jäsenyys

Päätoimittajien yhdistyksen jäseneksi PTY:n hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusta noudattavien valtakunnallisten tai alueellisten medioiden päätoimittajan, toimituspäällikön, pääkirjoitustoimittajan tai muutoin toimitukselliseen johtoon kuuluvan journalistin. Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu hallituksessa yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei synny, hallituksen jäsenet voivat tehdä asiasta esityksen yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut sekä noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Jäsenyyteen oikeuttavasta tehtävästä eroavan henkilön on erottava yhdistyksestä. Hän voi anomuksesta hallituksen päätöksellä säilyttää jäsenyytensä, mikäli hallitus on yksimielinen.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai joka on esiintynyt yhdistystä tai ammattikuntaa loukkaavalla tavalla. Erottamispäätös on viipymättä saatettava asianomaisen tiedoksi. Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti seuraavaan kokoukseen jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Jäseneksi? Ota yhteys osoitteeseen [email protected]

Seniorijäsen

Eläkkeelle siirtyvä voi jatkaa jäsenyyttään hallitukselle tekemällään omalla ilmoituksella. Näitä jäseniä kutsutaan seniorijäseniksi. Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta ja hänen jäsenmaksunsa määrä on puolet jäsenen jäsenmaksusta.