Muistilista itsemurhista uutisointiin

syyskuu 27, 2020

Päätoimittajien yhdistys on hyväksynyt yhdessä JSN:n ja muiden päätoimittajayhdistysten kanssa muistilistan toimitusten itsemurhauutisoinnin tueksi.

PTY:n puheenjohtaja Minna Holopainen korostaa, että näissä asioissa päätösvalta on selkeästi toimituksilla itsellään ja yhdistys suositteleekin vain, että toimituksissa itsenäisesti harkitaan muistilistan käyttöönottoa.

”Suomessa perinteisesti on oltu hyvin pidättyväisiä itsemurhauutisoinnissa, eli tässä kyse ei ole niinkään uudesta eettisestä pohdinnasta, vaan muistilista toivottavasti on tukena sellaisessa, jota jo muutenkin mietitään.”

Holopainen painottaa asiantuntijoiden kanssa käymiensä keskustelujen osalta kahta muistilistaan liittyvää seikkaa:

”Itsemurhan tekotavan kertomisella on tutkittu vaikutus jäljittelyyn, erityisesti kun on kysymys julkisuuden henkilöstä. Laajassa kansainvälisessä vertailussa näkyy, että itsemurhien määrä lisääntyy noin kuukaudeksi.”

”Auttavien tahojen yhteystietojen kertomisesta tiedetään olevan apua. Niistä kannattaisi kertoa matalalla kynnyksellä myös joukkomurhien ja pienempienkin ahdistavien uutisten yhteydessä, joka joissain maissa onkin jo vakiintunut tapa. Varmaan meilläkin voisi löytyä siihen luontevat formaatit”, Holopainen arvioi.

Muistilista

1. Harkitse tarkoin, onko itsemurhasta uutisointi tarpeen ja mitä siitä tarvitsee kertoa. Julkisuutta saaneet itsemurhat aiheuttavat jäljittelyriskin. Tämä koskee yhtä lailla sekä kotimaan että ulkomaan uutisia.

2. Käytä harkintaa myös julkisuuden henkilön itsemurhan uutisoinnissa. Erityistä hienovaraisuutta tarvitaan, koska jäljittelyn riski on suuri.

3. Ota suremaan jääneiden tunteet huomioon.

4. Vältä itsemurhan tekotavan tai tarkan tekopaikan mainitsemista, jos niiden kertomiseen ei ole erityistä perustetta.

5. Älä käytä sensaatiohakuisia kuvia (itsemurhamenetelmästä/paikasta/uhrista).

6. Älä normalisoi tai dramatisoi itsemurhaa.

7. Itsemurha ei kuitenkaan ole tabu. Siitä asiallisesti kertominen torjuu huhuja ja vääriä oletuksia.

8. Jos uutisen yhteyteen luontevasti sopii, kannattaa kertoa tukipalveluista, joista saa apua.