”Journalistik innebär att försöka skapa klarhet i vad som händer i världen. Då måste man vara tillräckligt nära men ändå  hålla distans. PTY försvarar alltid mediernas och chefredaktörernas oberoende.”

Minna Holopainen
Ordförande

Chefredaktörernas förening PTY försvarar yttrandefrihet, kvalitativ journalistik och ansvarsfulla mediers ställning i det finländska samhället.

PTY grundades 1972 som ett kontakt- och samarbetsorgan för chefredaktörer för nyhetsmedier. Föreningen främjar sina medlemmars kunnande, allmänbildning och professionella förutsättningar. Medlemmarna är chefredaktörer, ledarskribenter och redaktionschefer och
andra journalister som arbetar med motsvarande uppgifter.

Föreningen stöder sina medlemmars kontakter med beslutsfattare i samhället och påverkare inom ekonomi och kultur i Finland och i andra länder.

PTY är medlem i Kopiosto, som samlar in ersättningar från olika samfund för kopior, utskrifter och nedladdningar. Föreningen delar ut ersättningarna till sina medlemmar i form av stipendier och genom att ordna tillställningar, seminarier och studieresor.

Chefredaktörernas förening skriver utlåtanden och tar ställning till journalistik, yttrandefrihet och frågor som hänför sig till chefredaktörernas arbete. Minna Holopainen, ansvarig chefredaktör för nyhetsbyrån STT är ordförande för PTY. Föreningen har 207 medlemmar (31.12.2020).

1972

Föreningen grundas

207

Medlemmar

22

Tillställningar 2020

Minna Holopainen

Ordförande

Stora Journalistpriset

Stora Journalistpriset har delats ut i Finland sedan 2001. Priset är det viktigaste erkännandet för journalister som årligen delas ut i Finland. Syftet med tävlingen är att stödja och främja god journalistik och stärka de ansvarsfulla finländska mediernas ställning i vårt samhälle.