Tämän verkkosivun sisällön tekijä- ja käyttötiedot

Sivustollamme on tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa.

Verkkosivun tekijänoikeudenhaltija
© Päätoimittajien Yhdistys

Kuvat
Useita tekijöitä. Tekijätiedot merkitty aineiston yhteyteen.

Miten sivuston sisältöä saa käyttää?
Tekijänoikeuslaki sallii julkistetun teoksen kopioimisen yksityiseen käyttöön, lyhyiden lainausten tekemisen sekä muun kuin videoiden ja näytelmäteosten esittämisen opetuksessa. Lisätietoa siitä, mitä tekijänoikeuslaki sallii, löydät täältä.

Kuva- ja tekstisisällöt:
Kuva- ja tekstiaineistoa saat tulostaa ja kopioida vapaasti henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen opetuskäyttöön.

Sivustolla olevat videot:
Sivustolla olevien videoiden julkiseen esittämiseen tarvitset oikeudenhaltijan luvan.

Sivustolla olevat musiikki- ja äänitiedostot:
Musiikki- ja äänitiedostoja saat esittää ei-kaupallisessa opetuksessa tekijänoikeuslain mukaisesti. Muuhun käyttöön tarvitset oikeudenhaltijan luvan.

Muunlaiseen sisällön käyttöön, muokkaamiseen ja jakamiseen liittyen ota yhteyttä sivuston oikeudenhaltijaan.