Vastuullista journalismia ja sananvapautta

1. joulukuuta, 2022

Päätoimittajien yhdistyksen uusien sääntöjen tarkoituspykälässä korostetaan vastuullista journalismia ja sananvapautta. Säännöt hyväksyttiin PTY:n vuosikokouksessa 25.3.22 ja vahvistettiin yleiskokouksessa 23.11.22.

Sääntöjen 2§:n mukaan yhdistys on tarkoitettu vastuullisen journalismin periaatteisiin sitoutuneiden uutismedioiden, uutistoimistojen sekä ajankohtaista uutisjournalismia sisältävien aikakausmedioiden päätoimittajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville.

Yhdistys edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa medioiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä jäsenten yhteydenpitoa eri alojen yhteiskunnallisiin toimijoihin ja näiden edustajiin.

Yhdistys edistää jäsentensä yleissivistystä ja ammattitaitoa, työkykyä ja toimintaedellytyksiä sekä tehtävien kannalta olennaista kokonaisosaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia ja matkoja sekä jakaa stipendejä. Yhdistys puolustaa sananvapautta ja yhteiskunnan avoimuutta, antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa, todetaan tarkoituspykälässä.

Yhdistys on puolueeton.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta noudattavien valtakunnallisten tai alueellisten medioiden päätoimittajan, toimituspäällikön, pääkirjoitustoimittajan tai muutoin toimitukselliseen johtoon kuuluvan journalistin.