Uutiset

1. joulukuuta, 2022

Vastuullista journalismia ja sananvapautta

Päätoimittajien yhdistyksen uusien sääntöjen tarkoituspykälässä korostetaan vastuullista journalismia ja sananvapautta. Säännöt hyväksyttiin PTY:n vuosikokouksessa 25.3.22 ja vahvistettiin yleiskokouksessa 23.11.22.

Sääntöjen 2§:n mukaan yhdistys on tarkoitettu vastuullisen journalismin periaatteisiin sitoutuneiden uutismedioiden, uutistoimistojen sekä ajankohtaista uutisjournalismia sisältävien aikakausmedioiden päätoimittajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville.

Yhdistys edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa medioiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä jäsenten yhteydenpitoa eri alojen yhteiskunnallisiin toimijoihin ja näiden edustajiin.

Yhdistys edistää jäsentensä yleissivistystä ja ammattitaitoa, työkykyä ja toimintaedellytyksiä sekä tehtävien kannalta olennaista kokonaisosaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia ja matkoja sekä jakaa stipendejä. Yhdistys puolustaa sananvapautta ja yhteiskunnan avoimuutta, antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa, todetaan tarkoituspykälässä.

Yhdistys on puolueeton.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta noudattavien valtakunnallisten tai alueellisten medioiden päätoimittajan, toimituspäällikön, pääkirjoitustoimittajan tai muutoin toimitukselliseen johtoon kuuluvan journalistin.

1. joulukuuta, 2022

PTY:lle uudet säännöt, Pasanen hallitukseen

PTY:n yleiskokouksessa 23.11 hyväksyttiin toisessa käsittelyssä yhdistyksen uudet säännöt, jotka ovat tästä lähtien voimassa. Vanhoihin sääntöihin verrattuna merkittävimmät uudistukset kohdistuvat yhdistyksen tarkoituspykäliin sekä jäsenyyden määrityksiin. Kautta linjan on tehty kielellisiä selvennyksiä ja nykyaikaistuksia ja pienenä yksityiskohtana PTY:n johtokunta on tästedes PTY:n hallitus.

PTY:n hallitusta täydennettiin yhdellä jäsenellä puheenjohtaja Minna Holopaisen ollessa estyneenä loppukautensa ajan. Tehtävään valittiin Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen. Yhdistyksen toimintaa johtavat puheenjohtajan ollessa estyneenä 1. varapuheenjohtaja Jouni Kemppainen ja 2. varapuheenjohtaja Antti Kokkonen.

17. lokakuuta, 2022

Holopainen jättäytyi sivuun, varapuheenjohtaja Kemppainen johtaa yhdistystä

Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Minna Holopainen ilmoitti 29.9.22 jäävänsä loppukaudeksi sivuun tehtävästään. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan ollessa pysyvästi estyneenä yhdistystä johtaa seuraavaan kokoukseen asti 1. varapuheenjohtaja Jouni Kemppainen.

Holopainen perusteli päätöstään kyseisenä päivänä viestissä yhdistyksen jäsenille:

”Jään oma-aloitteisesti sivuun PTY:n puheenjohtajan tehtävästä, koska aion kommentoida päätoimittajavastuun toteutumista Viestikoekeskus-oikeudenkäyntiin liittyen ja oma näkemykseni on, että puheenjohtajan asemassa minun ei kuulu puuttua julkisuudessa yhdistyksen jäsenten journalistisiin ratkaisuihin.

En tämän jälkeen edusta yhdistystä kauteni aikana enkä osallistu johtokunnan kokouksiin, mutta hoidan luonnollisesti tilaisuuksien järjestelyihin ynnä muuhun liittyvät tehtäväni, joista on sovittu.

Tiedän, että yhdistyksen toiminta jatkuu erinomaisesti varapuheenjohtaja Jouni Kemppaisen, toisen varapuheenjohtaja Antti Kokkosen, pääsihteeri Antti Marttisen ja muiden johtokunnan jäsenten johdolla. Yhdistys on parhaissa mahdollisissa käsissä.

Jos jäsenet haluavat koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen uuden puheenjohtajan valitsemiseksi, pyydän ilmoittamaan siitä pääsihteeri Antti Marttiselle. Sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous tulee järjestää, jos 10 prosenttia äänivaltaisista jäsenistä haluaa sitä.”

Päätoimittajien yhdistyksen nykyiset säännöt: https://www.paatoimittajat.fi/saannot/ . Uusista säännöistä tehtiin päätökset kevään 2022 vuosikokouksessa, mutta niiden voimaantulo edellyttää vielä toisen käsittelyn.

PTY:n johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 2.11.22.

17. lokakuuta, 2022

Opintomatka Irlantiin

Päätoimittajien yhdistys teki ensimmäisen ulkomaan opintomatkansa koronakauden jälkeen touko-kesäkuun vaihteessa Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin. Kiinnostava kohde innosti matkaan 22 yhdistyksen jäsentä.

Dublinissa oli tilaisuus keskustella paikallisten toimittajien, tutkijoiden ja poliitikkojen kanssa brexitin vaikutuksista, ajankohtaisesta turvallisuuspolitiikasta, talouden kehityksestä koronakauden jälkeen sekä irlantilaisesta näkökulmasta Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

Dublinissa päästiin tutustumaan myös Dogpatch Labiin, kansainvälisesti merkittävään startup-kiihdyttämöön. Monipuolisen ohjelman rakentamisessa merkittävä tuki saatiin Suomen Dublinin lähetystöltä suurlähettiläs Raili Lahnalammen johdolla.

Belfastissa käytiin keskusteluja alueen parlamentissa Stormontissa eri puolueiden keskeisten parlamentaarikkojen kanssa ja kuultiin 1900- luvun lopun taistelujen ja terrorismin eri osapuolten näkemyksiä keskeisillä tapahtumapaikoilla. Näkökulmia kuultiin niin entisiltä aktivisteilta kuin läheisensä pommi-iskuissa menettäneiltä.

Eräänlainen karikatyyri Pohjois-Irlannin menneisyyden taakasta ja ristiriidoista oli yksi tavatuista kansanedustajista, IRA-taustainen Pat Sheehan, jonka elämäkerrasta löytyvät mm. 14 ja 25 vuoden vankilatuomiot terrorismista sekä 55 päivän nälkälakko vankilassa 80- luvun alkupuolella.

Pohjois-Irlannin politiikassa, arkisessa elämässä ja jopa yritystoiminnassa vallitsee edelleen erittäin jyrkkä kahtiajako protestanttien ja katolisten välillä, jota pyritään säätelemään niin, että ristiriidat eivät pääsisi uudelleen tulehtumaan. Toukokuun alun vaalit keikauttivat tämän tasapainon historiallisesti uuteen asentoon, mutta muutosten loppuvaikutus on vielä avoinna.

Ainakin osa nuoresta polvesta yrittää jo pyristellä tästä kahtiajaosta eroon, minkä tuloksena kahtiajakoon sitoutumaton puolue oli kevään vaalien suurin nousija.

Antti Marttinen

5. toukokuuta, 2022

Päätoimittajien yhdistyksellä lämminhenkinen vuosijuhla

Päätoimittajien yhdistys – Chefredaktörernas förening vietti 50+1 -vuotisjuhliaan toukokuun alussa.  Yhdistys perustettiin 4.5.1971 ravintola Palacessa, ja sen kunniaksi myös 50+1 -vuotisjuhlalounas nautittiin ravintola Palacen Juhlasalissa 4.5.2022. Korona oli estänyt tasavuosien juhlimisen vuotta aikaisemmin.

Tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Minna Holopainen, joka korosti laadukkaan journalismin ja vapaan tiedonvälityksen erityistä merkitystä tilanteessa, jossa lähes naapurissamme käydään veristä sotaa.

Tilaisuuden juontanut PTY:n varapuheenjohtaja Jouni Kemppainen haastatteli Sanoman suuromistaja Antti Herliniä ja haastoi hänen näkemyksiään mediaan investoimisesta ja median tulevaisuudesta.

Yhdistyksen seniorijäsen, syksyllä 2021 Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen satavuotisesta mediakilpailusta väitellyt Jyrki Vesikansa loi puheenvuorossaan katsauksen päätoimittajuuden historiaan.

Tilaisuus kokosi yhteen noin 60 yhdistyksen jäsentä. Paikalla olivat yhdistyksen aikaisemmista puheenjohtajista Erkki Teikari (1987-88), Aimo Massinen (1989-91), Jukka Vehkasalo (1997-98), Kari Hokkanen (2006-07) ja Arno Ahosniemi (2013-2019) sekä aikaisemmista pääsihteereistä Lauri Kontro ja Kalle Heiskanen.

Antti Marttinen