Uutiset

joulukuu 10, 2020

Suuri Journalistipalkinto 2020 – ehdota nyt!

Vuoden 2019 voittajat yhteiskuvassa: Tatu Han, Anne Tastula, Karoliina Knuuti, Antti Kuronen, Katri Kallionpää, Riina Nevalainen ja Paavo Teittinen. (kuva: Antti Marttinen)

Suuri Journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Palkinnon tavoitteena on tukea, edistää ja palkita hyvää journalismia, vahvistaa vastuullisen median ja sananvapauden asemaa yhteiskunnassamme sekä vaalia suomalaisen journalismin parhaiden käytäntöjen arvostusta ja näkyvyyttä.

Suuren Journalistipalkinnon jakaminen korostaa korkeatasoisen, monipuolisen ja laadukkaan journalismin merkitystä suomalaisen demokratian yhtenä kulmakivenä. Palkinto pyrkii edistämään luotettavan tiedon välittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua.

Laadukas journalismi on yleishyödyllistä sanan parhaassa merkityksessä. Se tuottaa kansalaisille tietoa, se esittelee moniarvoisesti eri näkökulmia, se haastaa kritiikillään päättäjiä ja vallanpitäjiä. Laadukas journalismi voi löytyä yhtä hyvin sanoma- tai aikakauslehdestä, televisiosta, radiosta kuin digitaalisilta alustoiltakin.

Suuri Journalistipalkinto jaetaan neljässä palkintoluokassa, jotka ovat: ”Vuoden journalisti”, ”Vuoden juttu”, ”Vuoden journalistinen teko” ja ”Vuoden journalistinen pomo”. Viimeksi mainitun tarkoituksena on palkita hyvää journalistista työnjohtoa, toimitusten arkipäivän sankareita, jotka usein jäävät tähtitoimittajien ja näyttävien juttujen tekijöiden varjoon. Hyvä journalismi syntyy aina yhteistyön tuloksena.

Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Vuodesta 2019 alkaen palkinnon jakavana tahona on toiminut Päätoimittajien yhdistys PTY. Yhdistyksen rinnalla suomalaista journalismia tukevat Alma Media Oyj, A-lehdet Oy, Kaleva Oy Keskisuomalainen Oyj, KSF Media Ab, MTV Oy, Otavamedia Oy, Sanoma Media Finland Oy, TS-Yhtymä Oy ja Yleisradio Oy sekä Kopiosto.

Kenet sinä haluaisit palkita Suurella Journalistipalkinnolla?

Lisätietoa palkinnosta on sivustossa https://suurijournalistipalkinto.fi/ . Siellä voit myös jättää oman ehdotuksesi. Ehdotusaika päättyy 31. joulukuuta 2020. Viime vuonna palkittavista tuli avoimella kyselyllä yli 800 ehdotusta.

Eri palkintoluokkien voittajaehdokkaat julkistetaan helmikuussa ja voittajat 10.3.2021 kello 19 suorassa tv-lähetyksessä Yle TV1:llä.

lokakuu 23, 2020

Osallistu PTY:n logokilpailuun!

Päätoimittajien yhdistys järjestää logokilpailun. Millainen logo sinun mielestäsi kuvastaisi yhdistystä?

Tässä kilpailun säännöt:

Logolla tarkoitetaan tässä Päätoimittajien yhdistystä kuvaavaa vakiomuotoista kirjainten ja mahdollisten visuaalisten elementtien muodostamaa kokonaisuutta.

Kilpailun järjestäjä:

Päätoimittajien yhdistys ry. (PTY) paatoimittajat@paatoimittajat.fi, yhteyshenkilö pääsihteeri Antti Marttinen, +35840 5468693.

1970-luvun alussa perustettu Päätoimittajien yhdistys PTY on uutismedioiden päätoimittajien yhdysside, joka puolustaa sananvapautta, laadukasta journalismia ja vastuullisen median asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

PTY edistää jäsentensä osaamista, yleissivistystä ja ammatillisia toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu päätoimittajia sekä vastaavissa tehtävissä toimivia journalisteja.

Tietoa yhdistyksestä osoitteessa www.paatoimittajat.fi.

Kilpailuaika: 1.11. – 31.12.2020

Osanottajat: Suunnittelukilpailu on avoin kaikille.

Vaatimukset:

Uuden logon tulee toimia sähköisessä ja painetussa käyttöympäristössä sekä pienessä että suuressa koossa, värillisenä ja mustavalkoisena. Logon on oltava sähköisessä muodossa.

Päätoimittajien yhdistyksestä käytetään kirjainlyhennettä PTY. Samalla kirjainlyhenteellä PTY tunnetaan myös toinen yhdistys, Päivittäistavarakauppa ry. Jos logoehdotus perustuu kirjainyhdistelmän PTY käyttöön tai kirjainyhdistelmä on osa logoa, sen on selkeästi erotuttava tämän toisen yhdistyksen liikemerkistä.

Jos osana logoa käytetään PTY-kirjainlyhenteen sijasta tai rinnalla pitempää ilmaisua yhdistyksen nimestä, on silloin käytettävä tekstiä ”päätoimittajat/PÄÄTOIMITTAJAT/Päätoimittajat” jossain muodossa. Tekijä voi halutessaan tehdä ehdotuksen myös versioista tällä pidemmällä tekstillä (päätoimittajat) ja ilman.

Eli logoehdotus voi sisältää joko lyhenteen PTY tai tekstin päätoimittajat tai molemmat. Logoehdotus voi sisältää myös muita graafisia elementtejä.

Osallistumisoikeus ja ohjeet:

Kilpailuun osallistujan ei tarvitse olla Päätoimittajien yhdistyksen jäsen. Logoehdotusten määrää osallistujaa kohden ei ole rajoitettu. Tiedostot tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi ja ehdotuksen numero (esim. etunimi.sukunimi.ehdotusnumero.pdf). Logoehdotuksen tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä suunnittelema. Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä logo ei loukkaa muiden tekijänoikeuksia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on täydet oikeudet logokilpailutyöhönsä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa edelleen näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Päätoimittajien yhdistykselle.

Kilpailutöiden toimitus:

Logoehdotukset tulee toimittaa 31.12.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen paatoimittajat@paatoimittajat.fi. Lähetä kukin ehdotus omana sähköpostiviestinään. Kilpailutyöt toimitetaan sähköisesti pdf-tiedostona. Logoehdotuksiin on liitettävä tekijän nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Logoehdotuksia ei palauteta. Kilpailussa ovat mukana vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt ehdotukset.

Kilpailutöiden arviointi:

Päätoimittajien yhdistyksen johtokunta yhdessä graafikko Stiina Hovin kanssa arvioi ehdotukset. Johtokunnalla on oikeus olla valitsematta voittajaa, mikäli ehdotusten joukosta ei löydy sopivaa.

Tulosten julkistaminen ja palkinto:

Tulokset julkistetaan tammikuussa 2021 yhdistyksen verkkosivulla ja ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajalle. Palkintona on 2000 euroa. Lisäksi palkitaan kaksi ehdotusta 500 euron kunniamaininnalla.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto:

Voittajatyön tekijä sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, ilman erillistä korvausta Päätoimittajien yhdistykselle. Kilpailun voittaja sitoutuu toimittamaan logon kilpailun päätyttyä myös muissa mahdollisissa tallennusmuodoissa ja alkuperäismuodossaan. Kaikkien muiden logoehdotusten osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. Päätoimittajien yhdistyksellä on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Päätoimittajien yhdistykselle. Kilpailun järjestäjä varaa myös oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. Mikäli voittajalogo valitaan yhdistyksen logoksi, otetaan se käyttöön vuoden 2021 aikana. Logoa tullaan käyttämään mm. verkkosivuilla, tiedotteissa, mainoksissa, koulutus- ja esittelymateriaaleissa, painotuotteissa ja muissa jäsentuotteissa.

Päätoimittajien yhdistys

www.paatoimittajat.fi

paatoimittajat@paatoimittajat.fi

syyskuu 27, 2020

Muistilista itsemurhista uutisointiin

Päätoimittajien yhdistys on hyväksynyt yhdessä JSN:n ja muiden päätoimittajayhdistysten kanssa muistilistan toimitusten itsemurhauutisoinnin tueksi.

PTY:n puheenjohtaja Minna Holopainen korostaa, että näissä asioissa päätösvalta on selkeästi toimituksilla itsellään ja yhdistys suositteleekin vain, että toimituksissa itsenäisesti harkitaan muistilistan käyttöönottoa.

”Suomessa perinteisesti on oltu hyvin pidättyväisiä itsemurhauutisoinnissa, eli tässä kyse ei ole niinkään uudesta eettisestä pohdinnasta, vaan muistilista toivottavasti on tukena sellaisessa, jota jo muutenkin mietitään.”

Holopainen painottaa asiantuntijoiden kanssa käymiensä keskustelujen osalta kahta muistilistaan liittyvää seikkaa:

”Itsemurhan tekotavan kertomisella on tutkittu vaikutus jäljittelyyn, erityisesti kun on kysymys julkisuuden henkilöstä. Laajassa kansainvälisessä vertailussa näkyy, että itsemurhien määrä lisääntyy noin kuukaudeksi.”

”Auttavien tahojen yhteystietojen kertomisesta tiedetään olevan apua. Niistä kannattaisi kertoa matalalla kynnyksellä myös joukkomurhien ja pienempienkin ahdistavien uutisten yhteydessä, joka joissain maissa onkin jo vakiintunut tapa. Varmaan meilläkin voisi löytyä siihen luontevat formaatit”, Holopainen arvioi.

Muistilista

1. Harkitse tarkoin, onko itsemurhasta uutisointi tarpeen ja mitä siitä tarvitsee kertoa. Julkisuutta saaneet itsemurhat aiheuttavat jäljittelyriskin. Tämä koskee yhtä lailla sekä kotimaan että ulkomaan uutisia.

2. Käytä harkintaa myös julkisuuden henkilön itsemurhan uutisoinnissa. Erityistä hienovaraisuutta tarvitaan, koska jäljittelyn riski on suuri.

3. Ota suremaan jääneiden tunteet huomioon.

4. Vältä itsemurhan tekotavan tai tarkan tekopaikan mainitsemista, jos niiden kertomiseen ei ole erityistä perustetta.

5. Älä käytä sensaatiohakuisia kuvia (itsemurhamenetelmästä/paikasta/uhrista).

6. Älä normalisoi tai dramatisoi itsemurhaa.

7. Itsemurha ei kuitenkaan ole tabu. Siitä asiallisesti kertominen torjuu huhuja ja vääriä oletuksia.

8. Jos uutisen yhteyteen luontevasti sopii, kannattaa kertoa tukipalveluista, joista saa apua.

syyskuu 26, 2020

Niinistö päätoimittajien vieraana: geopolitiikkaa ja koronavelkaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli perinteiseen tapaan päätoimittajien vieraana 25.9.2020, tällä kertaa koronatilanteesta johtuen etäyhteyden välityksellä. Tilaisuuteen osallistui yli 50 Päätoimittajayhdistyksen jäsentä.

Keskustelussa puhuttiin mm. geopolitiikasta ja suurvaltasuhteiden tilasta, minkä taustana olivat juuri pidetyn YK-kokouksen puheenvuorot. Eli miten asettuvat tällä hetkellä Kiinan, Yhdysvaltojen, Venäjän ja EU:n keskinäiset suhteet.

Keskustelunaiheina esiin nousivat myös ajankohtainen Valko-Venäjän tilanne, pandemian torjunta ja siihen liittyvä nopea velkaantuminen, yritysten yhteiskuntavastuu, ilmastonmuutos…

Edellisen kerran presidentti oli yhdistyksen vieraana syksyllä 2018.

Kuvat: Tasavallan presidentin kanslia

syyskuu 1, 2020

Suomi ja Eurooppa koronakurimuksessa

Miten Suomi ja Eurooppa selviävät koronasta ja sen mukanaan tuomasta talousromahduksesta? Näitä aiheita puitiin 26. elokuuta kahdessa PTY:n tilaisuudessa ensin EU-komissaari Jutta Urpilaisen ja sitten valtiovarainministeri Matti Vanhasen ja ministeriön asiantuntijoiden kanssa.

Paikalla oli reilu 20 yhdistyksen jäsentä, kun alkava flunssakausi ja varovaisuus koronan suhteen verottivat kolmanneksen alun perin ilmoittautuneista osanottajista.

EU-komissaari Urpilainen johdatti kuulijat komission kollegiaalisiin työtapoihin, jotka olivat kokeneet nopean ja täydellisen mullistuksen sataprosenttisesta lähityöstä täydelliseen etätyölinjaan kevään aikana.

Urpilainen korosti sen merkitystä, että Suomessakin käytäisiin aktiivisempaa keskustelua siitä, mihin suuntaan EU:ta kehitetään. Juuri nyt olisi tärkeää pohtia parasta mahdollista käyttötapaa Suomen 3 miljardin osuudelle EU:n elvytysrahasta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen totesi omana näkemyksenään elvytysrahasta, että olisi hyvä löytää nimenomaan isoja ja vaikuttavia toimia sen sijaan, että raha ripoteltaisiin pieninä summina sinne tänne. Hän kaipasi konkreettisia ilmastoinvestointeja. Hankkeissa olisi hyvä saada mahdollisimman vahva vipuvaikutus yksityiselle puolelle, mutta toisaalta välttää toimia, jotka vääristäisivät kilpailua.

Verotuksen osalta Vanhanen muistutti siitä, miten finanssikriisin jälkeen Suomi putosi muiden maiden kasvusta sen myötä, kun käytännössä kaksi kolmannesta ”säästöistä” oli veronkorotuksia.

Antti Marttinen

Kuvat: Risto Uimonen