Uutiset

17. maaliskuuta, 2020

Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtajaksi Minna Holopainen

Minna Holopainen
Minna Holopainen

Päätoimittajien yhdistyksen (PTY) puheenjohtajaksi on valittu Suomen Tietotoimiston STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.

Valinta tehtiin tiistaina Helsingissä yhdistyksen vuosikokouksessa, jonka järjestelyissä otettiin huomioon koronavirustilanteeseen liittyvät ohjeet.

”Tässä poikkeustilanteessa luotettavan ja riippumattoman journalismin merkitys korostuu entisestään. Suomalaisella yhteiskunnalla on hyvät edellytykset selvitä kriisistä ilman pysyviä vaurioita, kun teemme kukin tahoillamme parhaamme sen onnistumiseksi, sanoo PTY:n uusi puheenjohtaja Minna Holopainen.

Päätoimittajien yhdistys on suomalaisten uutismedioiden, uutismateriaalia julkaisevien aikakauslehtien, sähköisten medioiden ja uutistoimistojen päätoimittajien ja heidän varamiestensä ammatillinen yhdysside.

”Koronapandemian aikana Päätoimittajien yhdistys pyrkii olemaan jäsentensä apuna esimerkiksi järjestämällä etätaustatilaisuuksia aiheesta”, Holopainen kertoo.

Holopaisen edeltäjä Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtajana, kuusi vuotta tehtävää hoitanut Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi jäi lämpimien kiitosten saattamana pois johtokunnasta.

PTY:n Johtokunnan jäseninä jatkavat Maaseudun Tulevaisuuden vastaava päätoimittaja Jouni Kemppainen, Yleisradion julkaisupäällikkö Petri Jauhiainen, Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimituksen päällikkö Susanna Ginman. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki ja Lapin Kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen. Yhdistyksen pääsihteerinä jatkaa päätoimittaja emeritus Antti Marttinen. PTY:n senioritoiminnan vetäjäksi valittiin jatkamaan Savon Sanomien pääkirjoitustoimittaja emeritus Hannu Virtanen.

Yhdistyksen kuluvan vuoden toimintaan ja talouteen päätettiin palata ylimääräisessä kokouksessa heti, kun pandemiatilanteen näkymät antavat siihen mahdollisuuden.

11. joulukuuta, 2019

PTY laitakaupungin luokkaretkellä

Hirundon seinätaidetta
Hirundon seinätaidetta. Kuva: Antti Marttinen

Diakonissalaitoksen ”luokkaretki laitakaupungille” 11.12. 2019 Helsingissä keräsi pikkubussillisen päätoimittajia tutustumaan päivän aikana neljään eri toimipisteeseen. Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimituksen päällikkö Susanna Ginman kommentoi kokemuksia kierroksesta:

Luokkaretki oli mielenkiintoinen ja avartava kokemus. Kaikissa toimipisteissä ideana oli – ei auttaminen vaan – ihmisarvon palauttaminen. Kyse ei siis ole vanhanaikaisesta hyväntekeväisyydestä vaan kansalaistoiminnasta ja dialogista.

Ehdottaisin tällaisia retkiä meille myös jatkossa. Tapaamme paljon päättäjiä ja muita johtavassa asemassa olevia. On tärkeää että saamme käydä katsomassa muunlaisia todellisuuksia – ja ihmisiä.

Lähdimme aamulla ensin Kontulaan D-asemalle, joka sijaitsee metroaseman yhteydessä, entisessä kukkakaupassa.

D-aseman idea on rakentaa yhteisöllisyyttä ja olla avoin tila kaikille kiinnostuneille. Työntekijöitä on kaksi, ja vuosittain pikkuriikkisessä, 47 neliön tilassa, on noin 10 000 käyntiä. Kävijät määrittelevät itse mitä haluavat tehdä. Tapasimme Arin, joka aikanaan lähti mukaan toimintaan, kun kaipasi kalakaveria työuran loppumisen jälkeen. 

Kontulasta retki jatkui Alppilaan, jossa Diakonissalaitoksella on paljon toimintaa. Tutustuimme Hirundoon, romanien päiväkeskukseen, jossa Itä-Euroopasta tulleet romanit voivat pestä pyykkiä, syödä, hengähtää. Hirundo yrittää myös auttaa työn etsimisessä ja kouluttautumisessa. Samassa yhteydessä on hätämajoitus johon mahtuu 200 henkilöä, mikä mahdollistaa ettei kenenkään ole pakko yöpyä ulkona talvella. Tapasimme Gabriellan, Elenan, Sagan, Costan ja Lidian. He olivat kaikki hyvin kiitollisia ja heidän mielestään suomalaiset kohtelevat heidät hyvin. Monet myyvät Iso Numeroa, Costa on myös ollut kesällä rakennuksella töissä. Kaikilla on lapsia kotona Romaniassa tai Bulgariassa ja he lähettävät heille kaiken liikenevän rahan. 

Samassa korttelissa toimii Breikki, korvaushoitoyksikkö, jossa työntekijät ja asiakkaat Risto ja Bobi kuvailivat toimintaa. Breikissä ei ainoastaan jaeta korvaushoitoa, jotta opioidiriippuvuutta ei tarvitse lääkitä pimeästi ostetuilla huumeilla, vaan sekin toimii yhteisönä asiakkaidensa ehdoilla. Siellä muun muassa vietetään joulua.

Viimeinen kohteemme oli Vamos, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea 16-29 vuotiaita nuorille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Toimipisteitä on Helsingistä Rovaniemelle. Nuorille on tarjolla mahdollisuus osallistua yksilö- tai ryhmävalmennukseen. Tavoitteena on koulutus ja työ. Janette ja Erhan kertoivat, että Vamos on auttanut heitä säännöllisyyteen ja löytämään omia vahvuuksiaan. Vamoksen työ on tuloksellista ja erittäin hyvä investointi myös yhteiskunnan kannalta.”

1. lokakuuta, 2019

PTY ja ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi

Päätoimittajien yhdistyksen lausunto työryhmän ehdotuksesta valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi (Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:20)

”Työryhmä on ehdotuksessaan valinnut oikeat lähtökohdat valtionhallinnon tehostettuun viestintään. Päätoimittajien yhdistyksen näkökulmasta erityistä kiitosta ansaitsee sekä sananvapaudelle että median roolille annettu näkyvä sija. Media pystyy hoitamaan oman roolinsa kansalaisten tiedon tarpeeseen vastaamisessa sitä sujuvammin, mitä paremmin viranomaiset ymmärtävät riippumattoman journalismin roolin ja arvon.

Ehdotukseen on nostettu paljon konkreettisia keinoja, jotka tukevat toimittajien työskentelyä vaativissa tilanteissa ja vahvistavat samalla luottamusta viranomaisiin itseensä. Tärkeitä ovat esimerkiksi tavoitettavuus, joustavat toimintatavat ja kyky reagoida informaatiovaikuttamiseen.

Päätoimittajien yhdistys ehdottaa, että

1)  perustuslain julkisuusperiaate lisätään selväsanaisemmin yhdeksi viestinnän lähtökohdaksi, ja myös käytännön ohjeissa painotetaan julkisuuslain osaamista ja noudattamista. 

Nyt perustuslaki ja julkisuuslaki on vain mainittu alussa lakonisesti. Tätä ei voi pitää riittävänä, koska eri yhteyksissä on toistuvasti todettu, että julkisuuslain toteutumiseen liittyy ongelmia. Muun muassa oikeuskansleri on hiljattain kiinnittänyt tähän huomiota julkisuuslain uudistamista koskevassa lausunnossaan.

2) viestinnän lähtökohdissa mainittu vuorovaikutteisuus tuodaan näkyviin myös käytännön ohjeissa. 

Nyt vuorovaikutus jää viestintästrategiseksi tavoitteeksi, mutta tarkempi ohjeistus on kirjoitettu perinteisen, yksisuuntaisen viranomaistiedotuksen näkökulmasta.

3) erityisesti moniviranomaistilanteiden viestinnässä korostetaan riittävää resurssointia ja osallistuvien viranomaisten yhteistyötä pullonkaulojen välttämiseksi.

Viestinnän päävastuun keskittäminen toimintaa johtavalle viranomaiselle on periaatteena ymmärrettävä. Käytännön tilanteissa se voi kuitenkin olennaisesti viivyttää viestintää, jos se estää muita viranomaisia kertomasta esimerkiksi itse antamastaan virka-avusta.

Viestinnän onnistumiseksi ja yleisön luottamuksen säilyttämiseksi tavoitteena tulisi olla, että näissäkin tilanteissa tieto kulkee ja kysymyksiin vastataan yhtä sujuvasti kuin yhden viranomaisen hoitamissa asioissa.

4) informaatiovaikuttamiseen liittyvää toimintaohjeistusta toimitetaan yleistajuisemmaksi.

Nyt ohjeistuksen yksityiskohtiin saattaa liittyä tahattoman tai tahallisen väärinkäsityksen riskejä, koska näkökulma poikkeaa ehdotuksen muista luvuista.

Esimerkkinä tästä synonyymien tarina / kertomus / narratiivi ristiriitainen käyttö. Alkuluvussa viestinnän lähtökohdista tarinat tuodaan esille faktuaalisen viestinnän haastajana, kun taas informaatiovaikuttamista koskevassa luvussa korostetaan viranomaisten oman narratiivin eli kertomuksen tuottamista. Jälkimmäisessä voisi olla paikallaan selventää sitä, millaista (oletettavasti faktapohjaista) kertomusta ja argumentteja vastavaikuttamisen eri vaiheissa tavoitellaan.”

Helsingissä 9. lokakuuta 2019

Päätoimittajien yhdistys

2. syyskuuta, 2019

Median ja mobiilipalvelujen Oulu

Oulu oli PTY:n tiivistahtisen opintomatkan kohteena 2.9.2019. Päivän ohjelmassa olivat kustannustalo Kaleva, Oulun kaupunki, nopeasti kasvava mobiilipalveluyhtiö Uros sekä kaupungin suuri työllistäjä Nokia. Päivä tarjosi 18 osanottajalle mielenkiintoisen yhdistelmän uutta ja perinteistä mediaa, tekniikkaa ja taloutta.

12. elokuuta, 2019

Tuore pääministeri ja hallituksen ensi askeleet

Päätoimittajayhdistyksen jäsenet osallistuivat isolla joukolla tuoreen pääministerin Antti Rinteen aamukahvitilaisuuteen Säätytalolla 12.8.2019. Keskustelussa esillä olivat poliittisen syksyn lähtökohdat ja näköalat uuden hallituksen ensimmäiseen budjettiin. Paikalla oli viitisenkymmentä yhdistyksen jäsentä.

Kuvat: Risto Uimonen