Uutiset

2. helmikuuta, 2023

Opintomatka pohjoiseen

Päätoimittajien yhdistys vieraili opintomatkalla mm. Saamelaiskäräjillä sekä Barents Observerissa.

Lue lisää...

1. joulukuuta, 2022

Haussa Suuri Journalistipalkinto 2022, mukana uusi alueellisen journalismin kategoria

Taas etsitään Suomen parasta journalismia. On aika ehdottaa palkinnon saajia.

Suuri Journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassamme. Tällä kaudella kilpailun järjestelyistä vastaa MTV. Palkinnon jakaa ja rahoittaa Päätoimittajien yhdistys kumppaneinaan Alma Media, Sanoma Media Finland, MTV, Keskisuomalainen, Otavamedia, A-lehdet, Kaleva, Viestimedia, KSF Media ja Yleisradio.

Palkintokategoriat ovat:

Vuoden juttu

Vuoden journalistinen teko

Vuoden alueellinen vaikuttaja*

Vuoden journalistinen pomo

Vuoden journalisti.

*Suuri Journalistipalkinto-kilpailuun on vuonna 2022 lisätty uusi kategoria: Vuoden alueellisesti tai paikallisesti vaikuttavin juttu tai teko.
Sarjassa haetaan journalismia, jolla on ollut merkittävä vaikutus alueelliselle tai paikalliselle yhteisölle päätöksenteon, muun vallankäytön tai ihmisten aktivoinnin kautta.
Eri puolilla Suomea tehdään kaiken aikaa loistavaa journalismia, joka ei välttämättä nouse valtakunnalliseen julkisuuteen, jota hallitsevat suurelta osin pääkaupunkiseudulla toimivat valtakunnalliset mediat.
Alueellisen journalismin vaikutukset voivat kuitenkin olla erittäin suuret omalla seudullaan. Vaikutukset voivat jatkossa hyvinkin laajeta koko maahan, mutta silloin usein yhteys alkuperäisiin journalistisiin tekoihin on jo haalentunut tai haihtunut.

Ehdotuksia kaikkiin sarjoihin voi jättää joulukuun loppuun asti osoitteessa www.suurijournalistipalkinto.fi. Voittajaehdokkaat julkistetaan 2.2.2023 ja voittajat 8.3.2023 klo 21 suorassa tv-lähetyksessä MTV3-kanavalla.

Huippujournalismi voi löytyä sanoma- tai aikakauslehdestä, televisiosta, radiosta tai internetistä. Pääasia on, että journalisti, juttu, vaikuttaja, pomo tai teko on edistänyt hyvää journalismia Suomessa vuoden 2022 aikana.

Sama journalisti tai palkittava työ voidaan asettaa ehdolle useampaan palkintoluokkaan. Jos journalisti on saanut aiemmin Suuren Journalistipalkinnon, se ei estä häntä saamasta palkintoa uudelleen.

Ehdotuksia käsitellessään palkintolautakunnan jäsenet eivät osallistu oman mediansa piiristä tulleiden ehdotusten arviointiin.

1. joulukuuta, 2022

Vastuullista journalismia ja sananvapautta

Päätoimittajien yhdistyksen uusien sääntöjen tarkoituspykälässä korostetaan vastuullista journalismia ja sananvapautta. Säännöt hyväksyttiin PTY:n vuosikokouksessa 25.3.22 ja vahvistettiin yleiskokouksessa 23.11.22.

Sääntöjen 2§:n mukaan yhdistys on tarkoitettu vastuullisen journalismin periaatteisiin sitoutuneiden uutismedioiden, uutistoimistojen sekä ajankohtaista uutisjournalismia sisältävien aikakausmedioiden päätoimittajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville.

Yhdistys edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa medioiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä jäsenten yhteydenpitoa eri alojen yhteiskunnallisiin toimijoihin ja näiden edustajiin.

Yhdistys edistää jäsentensä yleissivistystä ja ammattitaitoa, työkykyä ja toimintaedellytyksiä sekä tehtävien kannalta olennaista kokonaisosaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia ja matkoja sekä jakaa stipendejä. Yhdistys puolustaa sananvapautta ja yhteiskunnan avoimuutta, antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa, todetaan tarkoituspykälässä.

Yhdistys on puolueeton.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta noudattavien valtakunnallisten tai alueellisten medioiden päätoimittajan, toimituspäällikön, pääkirjoitustoimittajan tai muutoin toimitukselliseen johtoon kuuluvan journalistin.

1. joulukuuta, 2022

PTY:lle uudet säännöt, Pasanen hallitukseen

PTY:n yleiskokouksessa 23.11 hyväksyttiin toisessa käsittelyssä yhdistyksen uudet säännöt, jotka ovat tästä lähtien voimassa. Vanhoihin sääntöihin verrattuna merkittävimmät uudistukset kohdistuvat yhdistyksen tarkoituspykäliin sekä jäsenyyden määrityksiin. Kautta linjan on tehty kielellisiä selvennyksiä ja nykyaikaistuksia ja pienenä yksityiskohtana PTY:n johtokunta on tästedes PTY:n hallitus.

PTY:n hallitusta täydennettiin yhdellä jäsenellä puheenjohtaja Minna Holopaisen ollessa estyneenä loppukautensa ajan. Tehtävään valittiin Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen. Yhdistyksen toimintaa johtavat puheenjohtajan ollessa estyneenä 1. varapuheenjohtaja Jouni Kemppainen ja 2. varapuheenjohtaja Antti Kokkonen.

17. lokakuuta, 2022

Holopainen jättäytyi sivuun, varapuheenjohtaja Kemppainen johtaa yhdistystä

Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Minna Holopainen ilmoitti 29.9.22 jäävänsä loppukaudeksi sivuun tehtävästään. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan ollessa pysyvästi estyneenä yhdistystä johtaa seuraavaan kokoukseen asti 1. varapuheenjohtaja Jouni Kemppainen.

Holopainen perusteli päätöstään kyseisenä päivänä viestissä yhdistyksen jäsenille:

”Jään oma-aloitteisesti sivuun PTY:n puheenjohtajan tehtävästä, koska aion kommentoida päätoimittajavastuun toteutumista Viestikoekeskus-oikeudenkäyntiin liittyen ja oma näkemykseni on, että puheenjohtajan asemassa minun ei kuulu puuttua julkisuudessa yhdistyksen jäsenten journalistisiin ratkaisuihin.

En tämän jälkeen edusta yhdistystä kauteni aikana enkä osallistu johtokunnan kokouksiin, mutta hoidan luonnollisesti tilaisuuksien järjestelyihin ynnä muuhun liittyvät tehtäväni, joista on sovittu.

Tiedän, että yhdistyksen toiminta jatkuu erinomaisesti varapuheenjohtaja Jouni Kemppaisen, toisen varapuheenjohtaja Antti Kokkosen, pääsihteeri Antti Marttisen ja muiden johtokunnan jäsenten johdolla. Yhdistys on parhaissa mahdollisissa käsissä.

Jos jäsenet haluavat koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen uuden puheenjohtajan valitsemiseksi, pyydän ilmoittamaan siitä pääsihteeri Antti Marttiselle. Sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous tulee järjestää, jos 10 prosenttia äänivaltaisista jäsenistä haluaa sitä.”

Päätoimittajien yhdistyksen nykyiset säännöt: https://www.paatoimittajat.fi/saannot/ . Uusista säännöistä tehtiin päätökset kevään 2022 vuosikokouksessa, mutta niiden voimaantulo edellyttää vielä toisen käsittelyn.

PTY:n johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 2.11.22.