Päätoimittajien yhdistys painottaa avoimuuden tärkeyttä HS-oikeudenkäynnissä

4. marraskuuta, 2021

Päätoimittajien yhdistys pitää tärkeänä, että oikeudenkäynti Helsingin Sanomien viestikoekeskusuutisoinnista käydään mahdollisimman laajasti julkisena. Sekä oikeudenkäynnin julkisuus että lehdistönvapaus ovat avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa keskeisiä periaatteita.

On koko suomalaisen yhteiskunnan etu tietää, millä tavalla oikeudenkäynnissä punnitaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Suomen rikoslaissa asetetun turvallisuussalaisuutta koskevan rajoituksen suhdetta. Sopimuksen 10 artiklan mukaan sananvapautta voidaan lainsäädännössä rajoittaa vain demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömällä tavalla.

Ainoastaan julkisuus mahdollistaa myös sen, että yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta käydään faktojen perusteella.

PTY on näin samalla kannalla kuin Julkisen sanan neuvosto omassa lausunnossaan (ks. linkki). Päätoimittajat painottavat, että julkaisemattomia juttuja koskevat syytekohdat edellyttävät erityistä avoimuutta oikeuskäsittelyssä. Kaikki journalistinen työ jutun lopulliseen julkaisuhetkeen asti on valmistelua, jossa voidaan päätyä myös ratkaisuun, ettei juttua julkaista. Siksi syyttäjän ratkaisu, että julkaisematta jäänyt juttu olisi rikoksen yritys, on päätoimittajien näkökulmasta vieras. Rikoslaissa määritellään rangaistavaksi turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys, ei valmistelua.

4.11.2021 Päätoimittajien yhdistys

https://www.jsn.fi/kannanotot/julkisen-sanan-neuvoston-kannanotto-helsingin-sanomien–journalistien-tulevasta-oikeudenkaynnista/