Päätoimittajien yhdistys vaatii hallitukselta pikaista muutosta verolakeihin toimittajien työn turvaamiseksi

14. joulukuuta, 2023

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös oikeudenkäyntikulujen veroseuraamusten kohdentamisesta toimittajalle toi esille vakavan ongelman lainsäädännössä. Päätös on journalismin näkökulmasta hälyttävä.

 Nykyinen lainsäädäntö vaarantaa vakavasti suomalaisen median toimintaedellytyksiä. Tilanne, jossa alan eettisten periaatteiden mukaisesti työnantajalleen työskentelevä toimittaja voi joutua kohtaamaan täysin ennakoimattoman taloudellisen riskin, on toimitusten ja yksittäisten toimittajien näkökulmasta täysin kohtuuton.

Jos käytäntöön ei saada lainsäädännöllistä muutosta, se heikentää medioiden mahdollisuutta harjoittaa perustehtäväänsä demokratiassa, vallankäytön valvontaa. Samalla median kyky nostaa esiin epäkohtia ja tehdä vaikuttavaa journalismia heikentyy.

Julkisen sanan neuvoston vuonna 2018 antaman kannanoton mukaan viranomaisten tulisi aina erityisesti ottaa huomioon toimintansa vaikutukset suomalaiselle lehdistönvapaudelle ja kansalaisten tiedonsaantioikeudelle. Sananvapauden käyttämiseen liittyvät rajoitukset ja sanktiot ovat omiaan aiheuttamaan itsesensuuria. Se voi estää suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeän tiedon julkaisemista.

Päätoimittajien yhdistys edellyttää media-alan yhtiöiltä nopeita päätöksiä siitä, kuinka ne aikovat turvata henkilöstönsä mahdollisuudet journalismin tekemiseen syntyneessä tilanteessa. Se on paitsi mediayhtiöille, myös muiden alojen yrityksille ennakoimaton ja vaikea.

PTY kehottaa maan hallitusta ryhtymään kiireellisiin toimiin tarvittavien lakimuutosten aikaansaamiseksi, jotta journalistisen työn tekemisestä aiheutuvien oikeustoimien kustannukset voidaan sisällyttää yrityksen menoiksi. Sama ongelma koskee myös useita muita aloja.

Päätoimittajien yhdistys

Lisätiedot: puheenjohtaja Jouni Kemppainen, +35840 5059790, [email protected]