Päätoimittajan tehtävä on kirkas

14. helmikuuta, 2017

Viime kuukausina Suomessa on keskusteltu tiedotusvälineiden päätoimittajan tehtävästä ja päätoimittajan asemasta sananvapauden käyttäjänä.

Päätoimittajien yhdistys PTY muistuttaa, että päätoimittajan yksiselitteinen velvollisuus on johtaa tiedotusvälineensä toimitusta, päättää ja olla vastuussa sen julkaisemasta sisällöstä. Näitä tehtäviä päätoimittaja ei voi luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Päätoimittaja käyttää tiedotusvälineensä sananvapautta. Päätoimittajan työnantaja, tiedotusvälinettä kustantava yhtiö, puolestaan voi vaikuttaa päätoimittajaan ainoastaan nimittämällä tämän tehtäväänsä ja tarvittaessa erottamalla. Nämä perusperiaatteet ovat suomalaisen sananvapauden toteutumisen kannalta entistäkin tärkeämpiä.

Sananvapaus toimituksissa sallii moniarvoisuuden ja päätoimittajan määrittämästä linjastakin poikkeavat henkilökohtaiset kommentit. Sananvapautta tiedotusvälineissä ei kuitenkaan ole se, että yksittäiset toimittajat voisivat julkaista työnantajansa omistaman median nimissä mitä tahansa.

Päätoimittajien yhdistys painottaa, että päätoimittajan tekemät uutisointipäätökset tai uutisoimatta jättäminen eivät rajoita tiedotusvälineen palveluksessa olevien sananvapautta. Toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta.

Hoitaessaan tehtävänsä vastuullisesti päätoimittaja luo toimitukseensa avoimen ja keskustelevan ilmapiirin, jotta jokainen toimituksen henkilökuntaan kuuluva uskaltaa esittää kritiikkiä ja näkemyksiään toimituksen johdon tekemistä journalistisista ratkaisuista. Molemminpuolinen luottamus on tärkeää.

Päätoimittajan keskeinen tehtävä on turvata toimituksensa työrauha torjumalla sekä ulkoinen että toimituksen sisäinen painostus. Päätoimittajan organisaatiossa työskentelevältä toimittajalta pitää voida edellyttää lojaliteettia työnantajansa linjauksia kohtaan.

Päätoimittajien yhdistys muistuttaa, että päätoimittajat ja heidän johdollaan työskentelevät kollegat ovat suomalaisen sananvapauden tukipilareita. Kehotamme päätoimittajia entistäkin parempaan avoimuuteen ja journalististen prosessien avaamiseen yleisölle. Mitä avoimemmin tiedotusvälineet toimivat, sitä paremmin vastuullinen suomalainen media erottuu valemedioista ja muista vaihtoehtoisia faktoja levittävistä tahoista.

(PTY:n kannanotto 14.2.2017)