Jouni Kemppainen valittiin PTY:n puheenjohtajaksi

22. maaliskuuta, 2023

Päätoimittajien yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 22.3.2023. Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Jouni Kemppainen (kuva: Jaana Kankaanpää)

Hallitukseen valittiin lisäksi Antti Kokkonen Lapin Kansasta, Jussi Kärki Talouselämästä, Johanna Lahti Ilta-Sanomista, Antti Marttinen (pääsihteeri), Inkeri Pasanen Keskisuomalaisesta, Riikka Räisänen Ylestä sekä Erja Yläjärvi Hufvudstadsbladetista. Senioritoiminnan vetäjänä jatkaa Hannu Virtanen.

Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin korottaa 90 euroon aktiiveilta ja 45 euroon seniorijäseniltä. Saat lähiaikoina jäsenmaksulaskun ilmoittamaasi osoitteeseen.

Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että yhdistys pyrkii järjestämään sekä etätilaisuuksia että perinteisiä kokoontumisia. Perinteiset lähitilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden aitoon keskusteluun kulloistenkin isäntien tai vieraiden sekä omien kollegoiden kanssa. Etätilaisuudet taas sopivat hyvin nopeaan tiedonjakoon ajasta ja paikasta riippumatta sekä ajankohtaisiin uutistapahtumiin liittyviin pikatapaamisiin.

Tilaisuuksia pyritään järjestämään sekä poliittisten ja taloudellisten vaikuttajien että myös muun muassa kulttuurin, tieteen ja oikeuslaitoksen edustajien kanssa. Eduskuntavaalien jälkeen aloittava uusi maan hallitus on alkuvaiheessa luonnollisesti erityisen huomion kohteena. Kaikista tilaisuuksista kerätään palautetta ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

Yhdistys tukee apurahoilla jäsentensä sivistystä sekä opillista ja ammatillista kehitystä. Yhtenä muotona jatketaan kansainvälisten medioiden digitilauksia, joilla halutaan edistää sekä jäsenten kielitaitoa että kansainvälisten näkemysten tuntemusta.

Yhdistys tukee ja edistää omalta osaltaan media-alaan ja journalismiin kohdistuvia tutkimusprojekteja. Se ottaa kantaa journalistisiin kysymyksiin sekä antaa lausuntoja media-alaan ja sananvapauteen liittyvistä lainsäädäntöhankkeista.

Antti Marttinen