Upphovsman och användarinformation för innehållet på denna webbsida

Vår webbplats har material som är skyddat av upphovsrätten.

Utgivare
© Chefredaktörernas förening r.y.

Bilder
Flera upphovsmän. Uppgifter om upphovsmän har angivits i samband med materialet.

Hur får man använda materialet på webbplatsen?
Upphovsrättslagen tillåter kopiering av ett utgivet verk för privat bruk, att göra korta citat samt att visa annat än videon och skådespel i undervisningen. Mer information om vad upphovsrättslagen tillåter hittar du här.

Bild- och textinnehåll:
Man får fritt skriva ut, dela och kopiera bild- och textmaterialet för personligt bruk och för icke-kommersiellt undervisningsbruk.

Videon på webbplatsen:
För offentlig visning av videon på webbplatsen krävs tillstånd av rättsinnehavaren.

Musik- och ljudfiler på webbplatsen:
Musik- och ljudfiler får spelas upp för icke-kommersiell undervisning i enlighet med upphovsrättslagen. För övrig användning krävs tillstånd av rättsinnehavaren.

För övrig användning, modifiering och delning av innehållet kontakta webbplatsens rättsinnehavare.