Vuosikokoukset

Vuosikokous 2019: Arno Ahosniemi jatkaa

Päätoimittajien yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 26.3. 2019. Kokouksen isäntänä toimi Akava, jonka kanssa yhdistys järjesti myös yhteisen vaalipaneelin vuosikokouksen päätteeksi. Paneeliin osallistuivat puolueidensa puheenjohtajat Pekka Haavisto, Juha Sipilä ja Antti Rinne sekä Petteri Orpoa sijaistanut varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

PTY:n puheenjohtajana jatkaa Arno Ahosniemi (Kauppalehti). Johtokunnan jäseninä jatkavat Susanna Ginman (Hufvudstadsbladet), Minna Holopainen (STT), Petri Jauhiainen (Yle), Kyösti Karvonen (Kaleva), Jouni Kemppainen (Maaseudun Tulevaisuus) ja Tapio Sadeoja (Ilta-Sanomat). Puheenjohtaja ilmoitti olevansa käytettävissä viimeistä vuotta, joten ensi keväänä on edessä uuden puheenjohtajan valinta.

Kalle Heiskasen päätettyä luopua pääsihteerin tehtävistä hänen tilalleen pääsihteeriksi valittiin Antti Marttinen. Kalle sai kokousväeltä lämpimät kiitokset urakastaan.

Kokouksessa oli paikalla 24 jäsentä. Puhetta johti Jyrki Vesikansa.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toiminta- ja tilikertomukset ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Hyväksyttiin myös vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksu säilyy ennallaan.

Tilintarkastajana jatkaa Eero Suomela ja uutena toiminnantarkastajana Antti Oksanen. Seniorivastaavaksi valittiin Savon Sanomien emeritus-pääkirjoitustoimittaja Hannu Virtanen. Tehtävästä luopuvalle Tapio Vallinille esitettiin lämpimät kiitokset.

 

VUOSIKOKOUS PORISSA 27.3.2008

HEIKKI HAKALA PTY:N UUSI PUHEENJOHTAJA

Päätoimittajien yhdistys valitsi Porissa 27.3.2008 pidetyssä vuosikokouksessaan uudeksi PTY:n puheenjohtaksi päätoimittaja Heikki Hakalan Etelä-Suomen Sanomista.
Myös johtokuntaan valittiin uusia jäseniä. Päätoimittaja Kalle Heiskanen Turun Sanomista, päätoimittaja Tapio Honkamaa Länsi-Savosta ja johtava artikkelitoimittaja Stig Nygård Vasabladetista aloittivat työskentelynsä johtokunnan uusina jäseninä.
Johtokunnassa edelleen jatkavat varapäätoimittaja Inkeri Pasanen Keskisuomalaisesta, päätoimittaja Juha Peltonen Uutispäivä Demarista ja päätoimittaja Tapio Vallin Satakunnan Kansasta.
Johtokuntaan kuuluu myös pääsihteeriksi edelleen valittu Ilkka Seppä, jonka tehtäviä hoitaa pääsihteerin polvileikkauksesta johtuvan sairausloman 3.3.-31.8.2008 ajan vt.pääsihteerinä Kari Arola.

PTY:N 36.TOIMINTAVUOSI

Vuosi 2007 oli yhdistyksen 36.toimintavuosi. Toimintavuotta on osaltaan sävyttänyt edellisen vuoden aikana täyttynyt 35 vuotta yhdistyksen historiassa.
Vuoden kansainvälinen opintomatka tehtiin tällä kertaa EU-aluetta kauemmaksi, Intiaan, ja samalla matka oli kestoltaan perinteisestä 4 vuorokaudesta poiketen 8 vuorokautta.
Samoin senioreiden perinteinen kesäkokoontuminen Rauman seudulle oli kestoltaan yhden vuorokauden tavanomaista pidempi.
Johtokunta puolestaan teki opintomatkan kesäkokouksensa yhteydessä Agricolan jalanjäljille Pernajaan ja Porvoon seudulle.
Yhdistyksen jäsenille puolisoineen tarjottiin teatteri-ilta lokakuussa. Kohteena oli jäsenemme Per-Erik Lönnforsin kirjoittama Mannerheim-näytelmä.
Yhdistys myös tilasi ennakkoon kaikille jäsenilleen kirjastipendinä vuonna 2008 ilmestyvän, kunniajäsenensä Allan Liuhalan elämäntyöstä kertovan, teoksen ”Allan Liuhala – lehtimies”. Kirjan kustantaa Edita Oy ja kirjoittaa Jyrki Pietilä.

YLEISTÄ

Vuoden lopulla yhdistyksellä oli 206 jäsentä, heistä aktiivityössä olevia 137, senioreita 66 ja kunniajäseniä kolme. Yhdistyksen jäsenistöstä on miehiä 179 ja naisia 27.
Yhdistyksellä on ollut 11 jäsentapahtumaa vuoden aikana. Se on järjestänyt kaksi opintomatkaa. Johtokunta on kokoontunut 7 kertaa, niistä yksi on ollut alueellinen kokous Porvoossa. Yhdistyksen kokouksia on ollut yksi, vuosikokous Kuopiossa 30.3.2007.
Jäsenyhteyksissä on käytetty pääosin sähköpostia. Yhdistys on ylläpitänyt omia www-sivuja, joita on päivitetty kuukauden välein.

Toiminnallista painoa suunnataan omiin tilaisuuksiin ja seminaareihin ja niissä sekä sananvapauden että päätoimittajien aseman kannalta merkittäviin asioihin. Jäsenistölle järjestetään ajankohtaistapaamisia erityisesti valtion, keskusjärjestöjen ja talouselämän päättäjien kanssa. Näissä tapahtumissa yhdistys tekee yhteistyötä sähköisen median päätoimittajien yhdistyksen (Sämpy) kanssa.

Kopiosto-korvauksilla yhdistys ylläpitää jäsenistölle oikeusapupalvelua työsuhdeasioissa, ja myöntää jäsenistölle apurahoja ja stipendejä hakemusten perusteella. Vuoden 2008 EU-poliittinen opintomatka tehdään Kroatiaan. Senioreiden kesäseminaari toteutetaan Pohjois-Karjalassa.

VUOSIKOKOUS KUOPIOSSA 30.3.2007

– Päätoimittajat ovat median vanhin ammattiryhmä, suorastaan lehdistön luoja. Vanhimmat sanoma- ja aikakauslehdet olivat tavallisesti yhden miehen yrityksiä. Päätoimittajia sanottiin yleisesti ”toimittajiksi”. Vasta lehtien ja toimitusten kasvaessa eriytyi journalistista ja usein taloudellistakin vastuuta kantava toimittaja muista ”päätoimittajaksi”, muistutti puheenjohtaja Kari Hokkanen avauspuheessaan Päätoimittajien yhdistyksen vuosikokouksessa 30.3.2007 Kuopiossa.

KEIJO K KULHASTA PTY:N KOLMAS KUNNIAJÄSEN

Päätoimittajien yhdistyksen vuosikokous 30.3.2007 kutsui yhdistyksen kunniajäseneksi Keijo K Kulhan.
Kulha on yhdistyksen pitkäaikaisin puheenjohtaja sekä johtokunnan jäsen, yhteensä kaikkiaan 20 vuotta.
Hän on merkittävästi vaikuttanut PTY:n alkuaikojen toiminnan linjaukseen ja vakiinnuttamiseen. Kulha on myös kirjoittanut yhdistyksen 30-vuotisen historian sisältävän teoksen.
Keijo K Kulha on yhdistyksen kolmas kunniajäsen. Aiemmin on kutsuttu kunniajäseniksi perustaja-puheenjohtajat Pentti Poukka ja Allan Liuhala.

KARI HOKKANEN JATKAA PTY:N PUHEENJOHTAJANA

Päätoimittaja Kari Hokkanen Ilkasta valittiin edelleen Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007.
Myös nykyinen johtokunta jatkaa kokonaisuudessaan vuoden 2007: päätoimittaja Heikki Hakala, Etelä-Suomen Sanomat, varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, Keskisuomalainen, päätoimittaja Tapio Vallin, Satakunnan Kansa, päätoimittaja Dennis Rundt Vasabladet, päätoimittaja Juha Peltonen, Uutispäivä Demari, ja toimituspäällikkö Olli Kemppainen, STT.
Yhdistyksen käytännön toimintaa, hallintoa ja taloutta hoitavaksi pääsihteeriksi valittiin edelleen Ilkka Seppä Pieksämäeltä.
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Hakala ja 2.varapuheenjohtajaksi Tapio Vallin.

PTY:N 35.TOIMINTAVUOSI

Vuosi 2006 oli PTY:n 35.toimintavuosi. Jäseniä vuoden vaihtuessa oli yhteensä 206, joista 65 seniorijäseniä. Kunniajäseniä nyt siis kolme.
Yhdistys on kuluneen vuoden aikana järjestänyt 11 kertaa yhteiskunnan ja talouden erityiskysymyksiin liittyviä taustoittavia tilaisuuksia, osan yhdessä Sähköisen median päätoimittajayhdistyksen Sämpyn kanssa.
Kansainvälinen opintomatka toteutettiin Ukrainaan, ja seniorit kokoontuivat Savonlinnassa.
Vuoden 2007 opintomatkan kohteena on Intia, ja seniorikokoontumisen Rauma.
Yhdistys jatkaa päätoimittajien työhön, sananvapauteen ja journalismin kehittymiseen liittyviä omia seminaarejaan, ja yhteiskunnan eri alojen taustoitustilaisuuksia edelleen vuoden 2007 aikana.