Jäsenet

Yhdistys on 2009 hyväksytyllä sääntömuutoksella laajentanut  jäsenpohjaansa. Jäsenkelpoisuus on muutoksen jälkeen koskenut sekä  sähköisen median että aikakauslehdistön uutistyötä tekevien viestimien  johtavia journalisteja.

Uusien sääntöjen mukaan Päätoimittajien yhdistyksen jäseneksi voi  johtokunta hyväksyä sanomalehden, päivittäistä uutismateriaalia  välittävän sähköisen viestimin ja ajankohtaista uutisjournalismia  sisältävän aikakauslehden sekä uutis- ja kuvatoimiston päätoimittajan, päätoimittajan varamiehen, pääkirjoitustoimittajan ja  toimituspäällikön sekä heihin rinnastettavan journalistin. Jäseneksi  hyväksyminen tapahtuu johtokunnassa yksimielisesti. Muussa tapauksessa  asian ratkaisee johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Jäsenyyteen oikeuttavasta tehtävästä eroavan henkilön on erottava  yhdistyksestä. Hän voi perustellusta anomuksesta johtokunnan  päätöksellä säilyttää jäsenyytensä, mikäli johtokunta on yksimielinen.

Seniorijäsen

Eläkkeelle siirtyvä voi jatkaa jäsenyyttään  johtokunnalle tekemällään omalla ilmoituksella. Näitä jäseniä  kutsutaan seniorijäseniksi. Heillä ei ole äänioikeutta, jäsenmaksun  määrä on puolet jäsenen jäsenmaksusta.

Kunniajäsen

Johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous voi valita  kunniajäsenen.  Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Päätoimittajien yhdistyksellä on 2007 kolme kunniajäsentä:
Päätoimittaja Pentti Poukka, Helsinki
Päätoimittaja Allan Liuhala, Hämeenlinna
Päätoimittaja Keijo K Kulha, Helsinki

Vuoden 2010 vuosikokoukseen 17.3.2010 mennessä yhdistykseen on  hyväksytty jo 20 sähköisen median päätoimittajaa sekä muutamia  aikakauslehtien ja verkkojulkaisujen päätoimittajia.  Yhdistyksen  jäsenmääräksi kirjataan tuolle päivälle 251 jäsentä, joista 88 senioria ja 3 kunniajäsentä.